Refundacja
kosztów pogrzebu

Wraz z najskuteczniejszą firmą odszkodowawczą w Polsce która, reprezentujemy poszkodowanych w zakresie dochodzenia odszkodowań.

Dziedziczenie
z OFE

Dochodzenia roszczeń na rzecz osób uprawnionych do uzyskania wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych w OFE lub innym rachunku emerytalnym.

Dziedziczenie z Otwartego Funduszu Emerytalnego

Dochodzenia roszczeń na rzecz osób uprawnionych do uzyskania wypłaty środków zgromadzonych w OFE lub innym rachunku emerytalnym.

Spadkobiercy i uposażeni otrzymają pieniądze zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego (OFE), subkoncie ZUS, a także, jeśli gromadził oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Uprawnieni mają też prawo do pieniędzy zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i na lokatach w Banku.

Niewiele osób wie, że środki zgromadzone na rachunkach otwartych funduszy emerytalnych oraz subkontach ZUS podlegają dziedziczeniu, co oznacza, że mogą być wypłacone osobom uposażonym lub wchodzić w skład spadku w razie naszej śmierci. Uprawnieni często jednak nie wiedzą, w jaki sposób uregulować sprawy spadkowe, od czego zacząć, na co uważać, kiedy udać się do notariusza, a kiedy niezbędna okaże się wizyta w sądzie. Do tego mają problem z ustaleniem, czy zmarły należał do jakiegokolwiek funduszu, zdarza się, że nie mogą odnaleźć żadnych dokumentów, więc rezygnują z ubiegania się o należne środki. Bliskich zmarłego przerażają także formalności lub brak pewności, czy wysokość odłożonych pieniędzy jest warta tylu procedur.

Kto obowiązkowo musiał przystąpić do OFE?

W nowym systemie emerytalnym, który obowiązuje od 1999 roku muszą znajdować się osoby urodzone w roku 1969 lub później. Wiązało się to i wiąże z koniecznością wyboru przez nich OFE, a  nowo zatrudnieni muszą dokonać tego wyboru w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia!

Kto mógł dobrowolnie przystąpić do OFE?

Osoby urodzone w latach 1949–1968 (z wyjątkiem osób pobierających emeryturę) mogły przystąpić do OFE i miały na to czas do końca 1999 roku. W przypadku niezawarcia umowy z funduszem pozostawały w starym systemie. Istnieje jednak dla tych osób możliwość przystąpienia do II filaru po tym terminie, gdy: nie podlegały obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w 1999 roku, przystąpiły do OFE w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania takiego obowiązku oraz w tym dniu nie przekroczyły 50 lat.

Kto nie mógł przystąpić do OFE?

Osoby urodzone w 1948 roku lub wcześniej. Pozostały w starym systemie emerytalnym. Nie mogą wybrać OFE, a ich świadczenia są im przyznawane na starych zasadach.

Środki zgromadzone na rachunkach w Otwartych Funduszach Emerytalnych i ZUS w przypadku gdy zmarła młoda osoba, która miała niewielki staż i niskie zarobki, wypłata kilkaset złotych, w przypadku średnich dochodów i dłuższego stażu – od kilku do kilkunastu tysięcy, natomiast w odniesieniu do osób zarabiających powyżej średniej krajowej przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, wysokość środków zgromadzonych na rachunku to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.

Komu należą się środki zgromadzone w OFE i ZUS:

Procedury, formalności, wiedza, gdzie i jak szukać – to często przeraża spadkobierców. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który podpowie, co należy zrobić, aby właściwe zabezpieczyć swoje interesy. Dzięki zleceniu sprawy pełnomocnikowi spadkobierca nie musi martwić się o formalności. Nie warto się zatem zniechęcać, ponieważ w takiej sytuacji można liczyć na fachową pomoc.

Funeral Finance Group Sp. z o.o. oferuje:

Nasze wynagrodzenie zostaje zawsze ustalone w umowie, jako procent liczony od uzyskanych dla  spadkobierców lub osób uposażonych, świadczenia i jest pobierane dopiero po jego wypłacie.

Do momentu uzyskania środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym nie pobieramy żadnych zaliczek oraz nie obciążamy osób uprawnionych żadnymi kosztami.

Formularz

Wyślij wiadomość

Kariera

Referencje

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej speniała Państwa oczekiwania! Aby dowiedzieć się więcej, prosimy kliknąć TUTAJ.
Akceptuję politykę cookies!