Dziedziczenie
z OFE

Dochodzenia roszczeń na rzecz osób uprawnionych do uzyskania wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych w OFE lub innym rachunku emerytalnym.

Refundacja
kosztów pogrzebu

Wraz z najskuteczniejszą firmą odszkodowawczą w Polsce która, reprezentujemy poszkodowanych w zakresie dochodzenia odszkodowań.

Zasiłek pogrzebowy w 24h

Finansowanie bieżącej działalności Zakładów Pogrzebowych

Przedmiotem Finansowanej Transakcji jest Wypłata Zasiłku Pogrzebowego (podstawa prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U.z 2009r Nr 153, poz. 1227 ze zm.) na rachunek Przedsiębiorcy Branży Pogrzebowej (Zakładu Pogrzebowego), wykonującego usługę pogrzebową do której wykonania jest zobowiązany zleceniem klienta i posiada Pełnomocnictwo do wskazania rachunku bankowego oraz odbioru przedmiotu świadczenia w ramach rozliczenia bezgotówkowego z Klientem zamawiającym usługę.

Zakład pogrzebowy na podstawie pisemnej umowy z Funeral Finance Sp. z o.o. otrzyma możliwość wcześniejszego uzyskania środków stanowiących równowartość Zasiłku Pogrzebowego wypłacanego na podstawie złożonych i potwierdzonych dokumentów przez Terenową jednostkę organizacyjną ZUS.

Procedura:

  1. Zakład Pogrzebowy przesyła drogą elektroniczną do Funeral Finance skany wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego i dokumentów potwierdzonych przez ZUS wraz ze wskazanym numerem rachunku Funeral Finance oraz pełnomocnictwem klienta do złożenia wniosku i odbioru przedmiotu świadczenia.
  2. Funeral Finance weryfikuje otrzymane dokumenty pod kontem kompletności, poprawności formalnej.
  3. Po zaakceptowaniu przesłanych dokumentów Funeral Finace przelewa na rachunek przedsiębiorcy branży pogrzebowej w ciągu 24 godzin kwotę zasiłku pogrzebowego pomniejszoną o stałą opłatę (prowizję – wystawiamy Fakturę VAT).
  4. Po upływie 45 dni (rezerwa czasowa na ewentualne spóźnienia ze strony ZUS) środki są przelewane na rachunek Funeral Finance (wskazany na upoważnieniu o wypłatę zasiłku pogrzebowego) w pełnej wysokości zasiłku pogrzebowego.

Przedsiębiorstwo korzystające z usługi Funeral Finance uzyskuje szybkie i elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu obrotów. Dzięki temu może lepiej planować swoimi finansami, regulować swoje zobowiązania i likwidować zatory płatnicze, co ogranicza znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie usługa Funeral Finance pozwala obracać swoimi środkami z zyskiem – nawet kila razy – zanim nadejdzie termin, w którym środki wpłynęłyby bez zastosowania naszego rozwiązania.

Korzyści:

Korzystanie z naszego systemu pozwala przedsiębiorcy na większą elastyczność w kontaktach handlowych. Pozyskanie nowych klientów może być łatwiejsze dzięki zaproponowaniu korzystnej formy i terminów płatności. Z kolei płacąc szybciej dostawcom, przedsiębiorca może często liczyć na atrakcyjne rabaty. W ten sposób słaba strona firmy może łatwo zmienić się w przewagę rynkową.

Zaletą naszej usługi jest możliwość znacznego zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa. Uruchomienie współpracy powoduje wpływ gotówki natychmiast po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania do wykreowania nowej sprzedaży bez okresu oczekiwania na zapłatę przez ZUS od kilkunastu a czasami nawet kilkudziesięciu dni. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zysku.

Ponadto nasza usługa w przeciwieństwie do kredytu obrotowego nie zwiększa zadłużenia firmy, ale poprawia zdolność kredytową, którą można wykorzystać na finansowanie inwestycji.

Formularz

Wyślij wiadomość

Kariera

Referencje

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej speniała Państwa oczekiwania! Aby dowiedzieć się więcej, prosimy kliknąć TUTAJ.
Akceptuję politykę cookies!